GIỚI THIỆU VỀ ASAHI JAPAN

BAN LÃNH ĐẠO

Ông NGUYỄN LÊ PHONG

TỔNG GIÁM ĐỐC
(General Director)

Với chuyên môn vững vàng và sự nhạy bén trong điều hành doanh nghiệp, ông Nguyễn Lê Phong đã được Hội đồng Quản trị tin tưởng bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc công ty Asahi Japan. Là người quyết đoán, tốc độ và tâm huyết, với những kinh nghiệm về tổ chức quản lý, ông chắc chắn sẽ là đầu tàu dẫn dắt Asahi Japan vươn xa hơn nữa và khẳng định vị thế trên thị trường Bất động sản.

Bà LÊ UYÊN PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC

CĂN HỘ DỊCH VỤ

(Serviced Apartment Director)

 

Bà VŨ HƯƠNG LAN

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

(Building Management Director)

 

 

Bà HÀ THỊ HIỂN 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC MIỀN BẮC

(Northern Sales Director)

Ông: ĐÀO NGỌC ANH 

GĐ KINH DOANH KHU VỰC MIỀN NAM

(Southern Sales Director)

Bà: NGUYỄN CẨM LÊ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

(Administration & HR Manager)

 

Bà: Phạm Trần Minh Thu

TRƯỞNG PHÒNG

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

(Investment & Exploitation Manager)

 

Bà: TRỊNH THỊ HIỀN 

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

(Marketing Manager)

 

Bà: NGUYỄN THỊ THANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Accounting Manager)