Thăm khám sức khỏe định kỳ: Nhân viên khỏe – Doanh nghiệp mạnh

5/5 - (1 vote)

Chương trình thăm khám sức khỏe định kỳ cho CBNV đang làm việc tại Asahi Japan là hoạt động quan trọng diễn ra hàng năm tại doanh nghiệp với mục tiêu: “Nâng cao sức khỏe cho đội ngũ nhân sự là tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Thăm khám sức khỏe định kỳ cho CBNV là một trong những hoạt động quan trọng diễn ra hàng năm tại Asahi Japan. Với phương châm hoạt động lấy con người là trung tâm cốt lõi của sự phát triển, Asahi Japan hiểu rằng việc bảo vệ sức khỏe cho nhân viên đồng nghĩa với bảo vệ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ còn giúp CBNV biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, kịp thời phát hiện các vấn đề và bệnh lý nguy hiểm, từ đó có phương pháp ngăn chặn, điều trị bệnh và cải thiện thể chất phù hợp. Asahi Japan luôn nỗ lực xây dựng một  môi trường làm việc mà ở đó người nhân viên không chỉ được quan tâm về công việc nói riêng, mà còn là cảm giác tự hào và tin tưởng vào tổ chức trong việc nâng cao nhận thức phòng bệnh cũng như chủ động trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân viên, là môi trường làm việc hạnh phúc.

Cùng theo dõi những hình ảnh trong buổi thăm khám sức khỏe định kỳ vừa qua tại các điểm của đội ngũ nhân sự tại Asahi Japan dưới đây.

ksk1

ksk4

ksk8

ksk3

ksk2