Công tác chuẩn bị cho Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại Eco Lake View

Cùng với các địa bàn trên toàn Thành phố, Chung cư Eco Lake View vinh dự được lựa chọn là địa điểm Bỏ phiếu cho ngày Bầu cử diễn ra vào 23/5 tới. BQL Eco Lake View đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị XH tại địa bàn mà đơn vị Asahi Japan đang quản lý vận hành – cụ thể là chung cư Eco Lake View – 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại chung cư Eco Lake View đã hoàn thành và bố trí các trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, hướng dẫn. Bên cạnh đó, BQL chung cư Eco Lake View cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc nhắc nhở cư dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K” tại địa điểm bỏ phiếu, phòng chống dịch bệnh COVID-19 không để lây nhiễm trong cộng đồng.

Một số hình ảnh hỗ trợ trong công tác chuẩn bị của Ban Quản lý Eco Lake View 

Asahi Japan – Cung cấp dịch vụ Quản lý Tòa nhà theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hotline: 093 63064 38