Nét đẹp đào tạo tôn chỉ văn hóa dịch vụ tại Asahi Japan và khung hành động

5/5 - (2 votes)

Là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý bất động sản, Asahi Japan luôn cố gắng xây dựng, hoàn thiện những cơ chế, chính sách và chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn cho CBNV để phát huy tối đa giá trị con người với những tiêu chuẩn văn hóa chuẩn Nhật Bản trong dịch vụ 

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp ăn sâu vào niềm tin và có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân của từng CBNV trong doanh nghiệp đó.

Tại Asahi Japan, con người là trung tâm cốt lõi của dịch vụ. Vậy nên công tác đào tạo văn hóa doanh nghiệp luôn đươc chú trọng, đầu tư tỉ mỉ. Tập trung vào nguồn nhân lực, xây dựng nhiều chương trình, chủ đề đào tạo phù hợp cho đội ngũ quản lý vận hành dự án, không ngừng phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ là ưu tiên hàng đầu tại Asahi Japan.

Hãy cùng nhìn lại nét đẹp trong đào tạo văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn khung hành động tại Asahi Japan qua thước phim đặc biệt dưới đây nhé!