Chủ đầu tư là gì? Vai trò, Trách nhiệm, quyền hạn chủ đầu tư

3.4/5 - (5 votes)

Bạn thắc mắc “chủ đầu tư là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư trong xây dựng thi công công trình? Cùng đơn vị quản lý tòa nhà Nhật Bản Asahi Japan tìm hiểu chi tiết thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

I. Chủ đầu tư là ai?

Chủ đầu tư là gì
Chủ đầu tư là gì?

Theo quy định trong luật đấu thầu năm 2013,

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Theo Luật xây dựng 2014,

Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

II. Vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong xây dựng

1. Vai trò

Thông thường, vai trò của chủ đầu tư sẽ được gắn liền với từng loại hình dự án mà họ thực hiện. Đối với các dự án tòa nhà chung cư, chủ đầu tư sẽ có vai trò sau:

 • Thay mặt người đầu tư tư vấn, đưa ra các cách quản lý tòa nhà
 • Trực tiếp giám sát, kiểm tra các khâu trong thi công, thiết kế, xây dựng công trình
Vai trò của chủ đầu tư
Vai trò của chủ đầu tư

2. Trách nhiệm

Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong xây dựng được nêu tại điều 112 Luật xây dựng 2014:

 • Lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (Nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác.
 • Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện.
Trách nhiệm của chủ đầu tư
Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng theo quy định tại điều 72 luật xây dựng.
 • Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng (nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm, chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình).
 • Kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
 • Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình gồm:
  • Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết.
  • Kiểm tra biện pháp thi công, quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình
  • Kiểm tra đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công trình tại hiện trường
  • Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế
  • Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu
  • Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công
 • Thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.
 • Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.
 • Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng
 • Tạm dừng hoặc đỉnh chỉnh thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình và xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của nghị định này.
 • Lập báo cáo hoàn thành khi đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định  tại nghị định này.
 • Chủ đầu tư có thể thuê nhà thầu tư vấn, giám sát thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu tại khoản 3, 4, 6, 9, 10, 13 điều này và một số công việc khác khi cần thiết.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu tư vấn giám sát theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Tại điều 29 nghị định 68/2019/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

 • Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh.
 • Tổ chức lập dự toán xây dựng điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Chủ đầu tư

 • Tổ chức xác định các mức xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Tổ chức xác định giá xây dựng công trình, chỉ số xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng.
 • Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng theo các quy định trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu.
 • Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định
 • Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp ý của giá trị đề nghị cơ quan thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu.
 • Tổ chức lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành theo đúng quy định tại điều 27 nghị định này.
 • Mua bảo hiểm công trình đối với các công trình có quy định phải mua bảo hiểm hoặc ủy quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thông qua hợp đồng xây dựng
 • Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Cung cấp thông tin dữ liệu của dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp hoặc tổ chức thu thập thông tin quản lý chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau:
  • Không thực hiện đúng nghĩa vụ tại khoản 2 điều này và các điều khoản khác có liên quan của nghị định này trừ trường hợp bất khả kháng
  • Làm tăng chi phí của dự án, dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng phí do lỗi của chủ đầu tư trong công tác điều hành, sử dụng không hiệu quả vốn đầu tư, giải ngân không kịp thời.

>>>||Xem thêm: Quy định tiêu chuẩn diện tích căn hộ chung cư luật nhà nước

III. Quyền hạn của chủ đầu tư trong xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Luật xây dựng cũng như các văn bản, nghị định của nhà nước, khi tiến hành xây dựng dự án, chủ đầu tư sẽ có những quyền và nghĩa vụ sau:

 • Tiến hành thi công công trình khi đã có đủ năng lực để thực hiện hoặc lựa chọn một đơn vị nhà thầu để thi công, xây dựng.
Quyền hạn của chủ đầu tư
Quyền hạn của chủ đầu tư
 • Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng, giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, xem xét, chấp thuận biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu thi công.
 • Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng
 • Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật

>>>||Xem thêm: Tiêu Chí Phân loại căn hộ chung cư theo quy định nhà nước

IV. Cách nhận biết chủ đầu tư uy tín

Một chủ đầu tư uy tín sẽ quyết định đến tính khả thi cũng như tiềm năng của dự án. Do đó, trước khi có ý định đầu tư hay thuê một căn hộ, tòa nhà, hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin về nhà đầu tư của dự án đó.

Chủ đầu tư
Chọn chủ đầu tư uy tín

Dưới đây là một số tiêu chí mà bạn có thể cân nhắc khi lựa chọn chủ đầu tư:

 • Tình trạng tài chính: Nếu chủ đầu tư có tài chính tốt, vững mạnh sẽ tạo ra cho người mua có niềm tin hơn vào dự án. Thông thường, những chủ đầu tư với quy mô lớn và kinh nghiệm nhiều năm sẽ có tình trạng tài chính tốt.
 • Kinh nghiệm hoạt động: Những chủ đầu tư có thời gian hoạt động nhiều năm sẽ tích lũy được những kinh nghiệm và kỹ năng vận hành dự án, xử lý rủi ro có thể phát sinh trong quá trình dự án.
 • Đối tác: đối tác của chủ đầu tư là yếu tố phản ánh rõ nhất khả năng uy tín. Nếu đối tác là những công ty bất động sản lớn, có danh tiếng trên thị trường thì đây có thể là một chủ đầu tư uy tín.
 • Yếu tố pháp lý: khi quyết định đầu tư vào một dự án, cần lưu ý đến những thông tin của dự án mà nhà đầu tư truyền tải. Theo đó, các thông tin này cần được đưa ra một cách đầy đủ, rõ ràng và đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Dự án đã thực hiện: Một tiêu chí quan trọng mà bạn có thể căn cứ vào đó chính là các dự án đã được nhà đầu tư thực hiện và đưa vào hoạt động. Thông thường, một nhà đầu tư uy tín sẽ có những dự án chất lượng, hiệu quả kinh doanh cao và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng.

Lời kết

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu rõ được chủ đầu tư là gì cũng như trách nhiệm, quyền hạn khi xây dựng dự án. Hãy liên hệ với Asahi Japan để được tư vấn và hỗ trợ bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề chủ đầu tư.

||Thông tin liên hệ:

>>>Tham khảo bài viết khác: